Winch, Bärgning & Bryggning

Bryggning

* Bygg brygga över hindret. Stora naturhinder som stenar, stockar, gropar och diken kan vara omöjliga att passera med terrängfordonet. Om ingen alternativ väg finns kan så kallad bryggning tas till. Man lägger helt enkelt material Ò småsten, sand, grenar Ò runt eller i hindret för att på så sätta överbrygga hindret.
* Uppstickande hinder.När det gäller uppstickande hinder som stenar och bergsklackar ska materialet läggas framför och bakom hindret. På så sätt höjs hjulen upp och underredets frigångsvinklar ökar vilket minskar risken för att fastna.
* Fyll igen håligheter.Håligheter som gropar och diken bör fyllas igen med naturmaterial. För diken är stockar extra lämpligt.
* Sankt underlag.Även sankt underlag som våtmarker, myrar och träsk kan bryggas över. Man bör då använda grenruskor och sly som har så stor yta som möjligt för att öka bärigheten. Stora granruskor är extra lämpliga.

Bärgning

* Rigga rätt - bärga lättJu mer omsorg man lägger på riggning - det vill säga förberedelser för lossdragning - desto lättare och smidigare går själva bärgningen med hjälp av annan bil. Rekognosera, fäst dragstroppen rätt och var överens med bärgningsfordonet. Att rigga dåligt gör bara att bärgningen tar ännu längre tid samtidigt som den kan bli farlig.
* Använd ordentlig dragstropp.Använd en rejäl dragstropp av god kvalitet. Gärna en nylonstropp som klarar minst 5 ton. Vanliga bogserlinor håller inte. Försök i möjligaste mån att inte använda metallschackel, om dessa går sönder kan de fara iväg som livsfarliga projektiler.
* Dra fordonet bakåt i första hand.Chansen att kunna dra tillbaka fordonet varifrån det har kommit är i allmänhet större än att försöka dra fordonet framåt.
* Dra upp fordonet rakt.Försök att i möjligaste mån dra upp fordonet rakt, så att det fastkörda fordonet och dragfordonet står i linje. Därmed är dragkraften maximal och fordonen belastas inte i sidled.
* Dra fordonet uppåt.I allmänhet är det bäst att dra fastkörda fordonet något uppåt för att få en lyfteffekt upp ur fastkörningen. Det motsatta när fordonet dras ännu mer ner i marken gör motståndet oövervinneligt. För att få en lyfteffekt kan det vara nödvändigt att låta dragfordonet stå närmare, därmed kan dragstroppen läggas dubbel.
* Använd bilarnas dragkrokar.Dragstroppen ska fästas i bilarnas dragkrokar eller öglor. Saknas krok kan stroppen läggas runt ramen. Det är olämpligt och farligt att fästa i exempelvis stötfångare och fjäderpaket.
* Dragfordonet måste ha bästa grepp.Se till att dragfordonet har bästa möjliga markunderlag för bästa grepp. Undvik löst ojämnt underlag och uppförsbackar.
* Pröva max tre lätta ryck.Om fordonet inte kommer loss kan dragfordonet pröva med ett lättare ryck. Om fordonet inte kommer loss på tre max ryck ska ryckbärgningen avbrytas och en annan metod prövas.
* Gräv loss fordonet.Det kan löna sig att med spade gräva framför eller bakom hjulen, eller under bilen, för att underlätta bärgningen. Under bärgningen lönar det sig ofta att hjälpa till med det fastkörda fordonets drivning.
* Lossdragning är farligt!Dragstroppen kan gå av och metallschacklar och krokar kan lossna. Under lossdragningen bör ingen person utanför bilarna stå innanför en radie på 30 meter.

Winchning

* Rigga rätt - wincha lätt. När det gäller winchning är det oerhört viktigt att den så kallade riggningen görs rätt, det vill säga förberedelserna inför uppwinchningen. En noggrann och stabil riggning ger en snabb och säker winchning. En ogenomtänkt riggning är farlig samtidigt som winchningen kan misslyckas.
* Wincha rakt.Winchningen ska ske så rakt som möjligt. Dels för att inte snedbelasta fordonet, dels för att linan riskerar att rullas upp på enbart ena sidan av winchtrumman vilket kan ÓsprängaÓ winchen.
* Frikoppla och rulla ut linan.Vid riggningen ska winchens trådreglage aldrig vara inkopplat. Detta för att winchen inte plötsligt ska kunna starta under förberedelserna. I stället frikopplar man trumman och rullar ut linan manuellt. Detta sparar också batteriet. Så mycket lina som möjligt bör rullas ut, men aldrig mer än att minst fem varv återstår på trumman. Detta dels för att få maximal dragkapacitet ("utväxling") på winchen, dels för att linan inte ska skära ner i underliggande linlager.
* Stabilt ankare.För att kunna wincha behövs ett stabilt mothåll, så kallat ankare. Ett stabilt träd eller annat fordon är bäst. Linan får aldrig läggas runt själva ankaret. I stället används en nylonstropp som läggs så lågt som möjligt runt trädet.
* Fördubbla dragkraften med brytblock.Sitter fordonen fast ordentligt bör dubbel lina och så kallat brytblock användas. Dragförmågan blir då den dubbla samtidigt som mycket lina måste dras ut.
* Sträck linan försiktigt.Under winchning ska fordonets motor vara igång, batteriet behöver all laddning det kan få. Trådreglaget sätts inte in förrän riggningen är klar och winchningen ska börja. Glöm inte att koppla in lintrumman. Rör aldrig lintrumman när reglaget är inkopplat. Linan måste sträckas försiktigt, en för plötsligt sträckning kan ge en ÓchockbelastningÓ som får linan att gå av. Eventuellt kan man sträcka linan genom att trampa på den med en grovklackad stövel.
* Wincha in stötvis.Lämpligaste platsen att stå vid winchning är snett framför ena framflygeln med god uppsikt över winchen utan att stå i vägen för bilen. Titta så att linan löper in rätt på lintrumman och lyssna så att inte elmotorn låter ansträngd. Elwinchar ska winchas intermittent, stötvis. Låt elmotorn vila då och då för att inte bli för varm, den lastkännande bromsen håller håller ju emot. Låt winchen sköta hela lossdragningen, föraren i bilen bör endast i nödfall hjälpa till och köra eftersom det inte är bra ifall linan slackar.
* Viktig återställning.Efterarbetet är lika viktigt som riggningen och winchningen. Stäng inte av bilens motor, batteriet behöver laddas upp. När linan winchas in bör man hålla emot i kroken, detta för att linan inte ska rullas in för löst på trumman. När det är cirka en meter kvar av linan kopplas reglaget ur. Winchen frikopplas och resten av linan frirullas in på trumman för hand. Kroken och linans ögla ska vila löst i linstyrningens öppning.
* Säkerhet.Handskar ska alltid bäras vid winchning för att skona fingrarnas hud mot den råa linan. En filt eller jacka bör läggas över linan som trycks mot marken ifall den går av. Gå aldrig över en spänd lina, gå runt bilen i stället. Wincha aldrig under kraftledningar, om linan sprätter upp kan den bli strömförande. Wincha aldrig tvärs över väg, linan blir en giljotin för passerande trafikanter.
* Winchning är mycket farligt!Under winchning är oerhörda krafter på spel. En lina eller krok som går av förvandlas till en livsfarlig projektil. Inga andra än det fastkörda fordonets förare och winchskötaren får vara närvarande. Övriga ska hålla sig på ett behörigt avstånd som minst motsvarar linans längd.