Kom ihåg

* Kontrollera bärgningsutrustning. Kontrollera att din dragstropp ligger lätt tillgänglig och var du har dina dragkrokar eller öglor på bilen. Förbered eventuell winch för winchning.

* Kunskap om 4WD-systemet. Körning i terräng ska alltid ske med fyrhjulsdrift och lågväxel. Gör dig bekant med ditt fordons fyrhjulsdriftsystem. Det finns ett fler tal olika system: inkopplingsbar fyrhjulsdrift, konstant fyrhjulsdrift, lågväxel, ingen lågväxel, mittdifferential, låsbar mittdifferential, viskokoppling, manuella frihjulsnav, automatiska frihjulsnav, diffbroms, diffspärr, automatisk greppkontrollsystem (traction control system), manuell växellåda, automatlåda, och så vidare.

* Lås manuella frihjulsnav. Lås eventuella manuella frihjulsnav på framaxeln. Men många fordon har automatiska frihjulsnav i dag.

* Bilbälte och lyse på. Av säkerhetsskäl följ de lagkrav som gäller för körning på väg. Risken är stor att stöta mot hinder eller välta i terrängen.

* Inga kroppsdelar utanför fordonet. Kroppsdelen riskerar annars att klämmas mellan bilen och exempelvis ett träd med allvarliga skador som följd. Har du barn i bilen så hissa upp fönsterrutorna.

<-Tillbaka