Kontrollera efter terrängkörning

* Kontrollera bromsar. Körning i vatten och lera försämrar bromsförmågan. Kör en kort stund med bromsarna an för att torka dem. Bromsar och bromsledningar kan också skadas under terrängkörning, provbromsa för att se att bromsarna fungerar.

* Kontrollera styrning. Styrningen kan skadas under terrängkörning. Stå stilla med bilen, vrid ratten och kontrollera att hjulen följer efter. * Kontrollera belysning. Belysningen kan skadas mot hinder eller i vatten. Gå runt bilen med lyset påslaget och kontrollera att alla lampor fungerar.

* Kontrollera däcktryck. Kontrollera så att inget däck har förlorat luft. Har du lättat på däckens lufttryck innan så pumpa så snart som möjligt upp dem till rätt nivå. Att köra på väg med felaktigt lufttryck försämrar väghållningen och skadar däcken.

* Rengöring. Rengöringen är terrängkröningens baksida. Men ju fortare efter terrängkörningen du tvättar desto lättare är det att spola av den färska smutsen.

* Återställ bärgningsutrustning. Rengör använd dragstropp och lägg tillbaks den snyggt hoprullad på avsedd plats. Återställ winchutrustningen.

* Kontrollera eventuella skador. Skador kan tyvärr lätt uppkomma under terrängkörning. Åtgärda skadorna så snart som möjligt. Skador som inte åtgärdas leder alltid till följdskador med ännu större besvär och risker.

<-Tillbaka