Ordlista

* 4WD: Internationell förkortning för fyrhjulsdrift ( 4 Wheel Drive. )

* 4x4: En ovanligare internationell förkortning för fyrhjulsdrift 4 by 4, på svenska 4 gånger 4.

* AWD: En nyare internationell förkortning för permanent fyrhjulsdrift - All Wheel Drive, på svenska allhjulsdrift.

* Blekinge Offroad School: "Blekinge Terrängkörnings Skola", Sveriges första och enda civila skola för körning i terräng med fyrhjulsdrivna bilar.

* Brygga: Att lägga material - sand, stenar, stockar, grenar, mm. - vid, på och i ett naturhinder för att på så sätt överbrygga hindret och kunna passera med terrängfordonet.

* Bärga: Att dra loss ett fordon som fastnat i terrängen eller annanstans.

* Bärgningsutrustning: Den utrustning som kan användas för att bärga, dra loss eget eller andras fordon: dragstropp, winch, handskar, spade, domkraft, med mera.

* Differentialer ("Diffar"): Differentialer är ett antal kugghjul på fram- och bakaxeln som tillåter en varvtalsskillnad (differens) mellan höger och vänsterhjulen. Detta eftersom ytterhjulen färdas en längre sträcka i en kurva än innerhjulen. Utan îdiffarî skulle bilens drivsystem och däck slitas samtidigt som väghållningen försämras. Differentialerna har dock den nackdelen i terräng att ett hjul i marken kan stå stilla medan motsatta hjulet snurrar i luften, drivningen kan alltså plötsligt bli obefintlig. Därför blir det allt vanligare med diffbroms eller diffspärr på terrängbilar.

* Diffklump: Det metallhölje på axlarna som inkapslar differentialerna. Ofta underredets lägsta punkt och det som först slår i naturhindren.

* Diffbroms: Lameller i axelns differential som automatiskt bromsar upp en varvtalsskillnad mellan höger- och vänsterhjulen. Ju större varvtalsskillnad desto mer bromsar diffbromsen. Kallas också differentialbroms. Differentialerna har annars den nackdelen i terräng att ett hjul i marken kan stå stilla medan motsatta hjulet snurrar i luften.

* Diffspärr: Spärr i axelns differential som "spärrar" axeln och förhindrar en varvtalsskillnad mellan höger- och vänsterhjulen. Kan kopplas in mekaniskt, elektriskt eller via vakuum. Kallas också differentialspärr. Differentialerna har annars den nackdelen i terräng att ett hjul i marken kan stå stilla medan motsatta hjulet snurrar i luften.

* Drivsystem: Kallas även transmission. Det mekaniska system som fördelar kraften från motorn till hjulen: koppling, växellåda, fördelningslåda, kardaner, differentialer och drivaxlar.

* Frigångsvinkel: Vinkeln mellan marken och en linje från däckens markberöring till stötfångarens yttre kant eller underredets mittpunkt. Ju större vinkel desto mindre risk att karossen skrapar i kuperad mark.

* Frihjulsnav: Nav som gör att man kan frikoppla framhjulen från drivaxlarna i framaxeln för att spara slitage och bränselförbrukning vid vägkörning. Fyrhjulsdrivna bilar körs normalt med tvåhjulsdrift på väg. Men för att inte framhjulen då i inte i onödan ska snurra runt främre drivaxlar och kardan kan de frikopplas med hjälp av frihjulsnaven. Det finns manuella frihjulsnav som man själv måste kliva ur och vrida på, samt automatiska som kopplar i och ur samtidigt som man kopplar i och ur fyrhjulsdriften.

* Fyrhjulsdrift: Bilen har en drivsystem så att alla fyra hjulen driver. Fyrhjulsdriften kan vara antingen inkopplingsbar eller permanent. Förkortas 4WD (4 Wheel Drive) eller 4x4 (fyra gånger fyra, four by four). Fyrhjulsdrift är en nödvändighet för terrängkörning.

* Fördelningslåda: Den "extra" växellåda som terrängfordon oftast har, som medger inkoppling av fyrhjulsdrift och lågväxel. Kallas också transferlåda.

* Hasplåt: Metallplåt som monterats under bilen för att delvis eller helt skydda underredet och i vissa fall gör det möjligt att hasa över uppstickande naturhinder.

* Lågväxel: Fordonet har en "extra" växellåda, fördelningslåda, där man kan växla in en lågväxel som sänker hela fordonets utväxling. Den låga utväxlingen gör att bilen blir dubbelt så stark samtidigt som den bara går hälften så fort. Lågväxel är en nödvändighet för terrängkörning. Utan lågväxel kommer man inte fram på svåra platser i terrängen.

* Markfrigång: Avståndet mellan marken och fordonets lägsta punkt på underredet. I allmänhet axlarnas differantialklumpar eller eventuell hasplåt. I allmänhet 20-32 cm för civila standard terräng fordon.

* Mittdifferential ("Centraldiff"): Bilar som är permanent fyrhjulsdrivna har en mittdifferential som tillåter en varvtalsskillnad mellan fram- och bakaxeln. Annars skulle drivsystemet "knyta sig" på fast underlag med slitage på drivsystem och däck samt försämrad väghållning. Kallas också centraldiff. Mittdifferentialen kan ha en spärr som ska läggas i vid terrängkörning för att garantera drivning på båda axlarna. I stället för spärr kan mittdifferentialen kan ha en automatisk viskokoppling som fungerar som en diffbroms mellan fram- och bakaxeln.

* Motorbroms: Den bromsande effekt som motorns kompression åstadkommer när man släpper gasen. Bra att utnyttja i nedförsbackar.

* Offroad: Den försvenskade engelska/amerikanska termen för terrängkörning. Betyder "Av vägen" och skrivs på originalspråket Off-Road. * Rekognosera: Att till fots syna terrängen och dess valmöjligheter och hinder innan man börjar köra fordonet. Förkortas ofta irekai.

* Rigga: De förberedelser som görs före winchning: Välja mothåll, rulla ut winchlinan, fästa winchkroken, sätta i fjärrkontrollen, med mera.

* Schackel: Metallögla som är öppningsbar via gängad bult. Används för att sammankoppla exempelvis dragstroppens ögla med bogserögla på bilen.

* Terrängkörning: Körning i terrängen - naturen - med motordrivet fordon. Kallas också offrodkörning.

* Terrängkörningslagen: Den lag från 1975 som

förbjuder körning med motordrivet fordon på barmark i terräng för att skydda naturen. Men ett flertal undantag finns.

* Winch: Maskin som via elmotor och lina kan dra loss ett fordon. Winchen monteras via winchfäste vanligtvis framtill men också baktill eller under bilen. Winchen drivs vanligen av elmotor, men kan också drivas av mekanik eller hydraulik. Winchen består huvudsakligen av elmotor, växelhus, lintrumma, lastkännande broms, linstyrning, lina, ögla, krok samt fjärrkontroll. Winchen bör ha en dragförmåga på minst 150 procent av bilens vikt. Om linan läggs dubbel blir dragförmågan fördubblad.

* Wincha: Att använda winchen, vanligtvis för att dra upp eget eller annat fordon.

<-Tillbaka